Přihláška 2017

Do soutěžě Nejlepší spolupráce roku 2017 je možno se přihlásit vyplněním elektronického přihlašovacího formuláře (níže) a přiložením vyplněné přihlášky (word, pdf,...+scan prohlášení s podpisy):


PŘIHLÁŠKA DO NSR 2017 KE STAŽENÍ ZDE.

 

Kontakt pro případné konzultace ohledně přihlášky: Sebastian Poche, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 602 686 607

From (email)
Předmět
Název projektu spolupráce:
Vysoká škola/výzkumná organizace
Kontaktní osoba:
Kontakt (e-mail a tel. č.):
Vysoká škola/výzkumná organizace 2:
Kontaktní osoba:
Kontakt (e-mail a tel. č.):
Firma/právnická osoba:
Kontaktní osoba:
Kontakt (e-mail a tel. č.):
Firma/právnická osoba 2:
Kontaktní osoba:
Kontakt (e-mail a tel. č.):
Další spolupracující subjekt (nepovinné):
Kontaktní osoba:
Kontakt (e-mail a tel. č.):
Další spolupracující subjekt 2:
Kontaktní osoba:
Kontakt (e-mail a tel. č.):
Popište aktuální ukončený výstup spolupráce/transferu (max. 300 slov):
Tato forma přihlášení postačuje k zařazení do projektu. Souhlasíme se zpracováním výše uvedených informací pro účely hodnocení odbornou komisí a současně prohlašujeme, že výše uvedené informace jsou pravdivé. Nutnou součástí přihlášení se do soutěže je přiložení vyplněné přihlášky (ke stažení níže). Bez přiložené vyplněné přihlášky je přihlášení se do soutěže neplatné. Vyplněná přihláška musí být podepsána zástupcem VŠ/VO i podniku. Lze také přiložit obrázky či jinou dokumentaci, která bude přínosem v procesu hodnocení (překročí-li velikost 50 MB, prosíme o zaslání odkazu na server, kde jsou data uložena).
Přihláška
Příloha (max. 50 MB)