Odborná komise

Přihlášené projekty hodnotí odborná komise nominovaná vyhlašovateleli ocenění - Americkou obchodní komorou - AmCham a Sdružením pro zahraniční investice - AFI.

V komisi jsou jak zástupci vědecké obce, tak představitelé aplikační sféry. Členi hodnotící komise budou upřesněni.

Vítěz soutěže je vybrán na základě hlasování odborné komise, kdy každý člen komise má stejný počet hlasů a každý hlas má stejnou váhu.