Case Studies

Case studies (prezentace): Vítězní projekty NSR 2017/Case studies/presentations: Winners of the Best Cooperation of the year 2017

Vítěz Nejlepší spolupráce roku 2017 - 1. místo:

TECHNOLOGIE PRO VÝROBU POKROČILÝCH NANOSTRUKTURNÍCH SIO2 VLÁKEN<

Řešiteli projektu jsou:

Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická

PARDAM, s.r.o.

V rámci spolupráce Centra materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a společnosti PARDAM, s.r.o. se podařilo vyvinout vlákenný materiál, jehož sorpční vlastnosti jsou výrazně lepší než dnes běžně používaných sorbentů a aktivní povrch vláken řádově překračuje standardní materiály. Nový technologický postup výroby je předmětem společného patentu č. 306370 uděleného 9.11.2016 ÚPV. ´

Vlákna najdou využití při zachytávání nežádoucí vzdušné vlhkosti, což je důležitý proces v mnoha odvětvích – elektronika, potravinářství, chemický průmysl a další. Vyvinutý sorbent má mimořádné užitné vlastnosti, je snadno použitelný opakovaně a tím přináší úspory díky výrazně nižším nákladům finančním i energetickým. Patentovaný technologický postup umožňuje průmyslovou výrobu v potřebném množství.

 

Nejlepší spolupráce roku 2017 - 2. místo:

MOŽNOSTI VAKCINACE PRASAT INAKTIVOVANOU VAKCÍNOU PRO TLUMENÍ VÝSKYTU SALMONEL V CHOVECH PRASAT

Řešiteli projektu jsou:

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Bioveta, a.s.

Hlavním výsledkem projektu je vakcína snižující vnímavost sajících selat prasnic vůči infekcím Salmonella Typhimurium, Salmonella Derby a Salmonella Infantis. Tato vakcína je světově unikátní, žádná podobná vakcína není dosud v žádné zemi registrována. Uvedené tři typy salmonel jsou nejčastějšími v chovech prasat ve střední a západní Evropě a představují riziko pro konzumenty vepřového masa.

Vakcinací prasnic dochází k přenosu imunity na sající selata, která jsou významně chráněna před infekcí. Vakcína byla vyvinuta v rámci řešení projektu a v posledním roce řešení byl uskutečněn její terénní test bezpečnosti a účinnosti, který je předpokladem pro registrační řízení vakcíny. V testech byla potvrzena bezpečnost a účinnost vakcinace. Dalším výsledkem projektu je metoda odlišení zvířat vakcinovaných od zvířat infikovaných, což je velmi důležité pro ozdravení chovu a pro deklarování bezpečnosti jatečných prasat. Tento postup odlišení infikovaných a vakcinovaných prasat byl patentován a je použitelný v oblasti veterinární i humánní vakcinologii.


Nejlepší spolupráce roku 2017 - 3. místo:

VÝVOJ NOVÝCH, ENVIRONMENTÁLNĚ BEZPEČNÝCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Řešiteli projektu jsou:

Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.

AGRO CS a.s.

Nejvýznamnějším výsledkem projektu je nahrazení některých přípravků na ochranu rostlin, které mají prokazatelně negativní vliv na životní prostředí a zdraví člověka. Využití biologicky aktivních látek obranného mechanizmu rostlin je v současnosti považováno za jednu z možných alternativ řešení problému – vývoj tzv. botanických pesticidů. Tyto výrobky částečně nahrazují nebezpečné aplikace prostředků na ochranu rostlin do půdy proti škodlivým činitelům.

Na základě užitného vzoru a následně uděleného patentu č. 305896 byly na přírodní bázi vytvořeny dva výrobky: hnojivé tyčinky pro zvýšení násady květů, které zvyšují počet květů a plodů až o 20% a hnojivé tyčinky proti škůdcům, obsahující látky se silnými insekticidními účinky, ale zcela neškodné pro člověka.

Třetím významným výsledkem projektu je kapalný prostředek potlačující výskyt larev smutnic, který dodává do půdy živiny a navíc obsahuje esenciální olej, který likviduje původce chorob a škůdce.

Díky úspěšnému uplatnění výsledků výzkumu na trhu došlo ke snížení užívání dosavadních prostředků pro ochranu rostlin u nejrizikovější cílové skupiny – drobných spotřebitelů a zahrádkářů.