Case Studies

Case studies (prezentace): Vítězové & ostatní projekty NSR 2013/2014/Case studies/presentations: Projects submitted into the Best Cooperation of the year 2013/2014

Prezentace projektů přihlášených do Nejlepší spolupráce roku 2013/2014 v angličtině:

 

1. místo - Pohybový závitový mechanismus - Projekt ČVUT Praha a firmy KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM/

1st place - Screw motion mechanism - Czech Technical University in Prague and Kuličkové šrouby Kuřim


2. místo - Biosenzor pro monitorování toxických látek v životním prostředí - Projekt Loschmidtovy laboratoře, Ústavu experimentální biologie a Centra pro výzkum toxických látek v prostředí, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita a firmy Photon Systems Instruments a Enantis/

2nd place - Biosensor for detection of toxic compounds - Loschmidt Laboratories, Masaryk University Brno & Photon Systems Instruments & Enantis

 

Cena TAČR - Technologie rychlých datových přenosů pro vestavěná zařízení - Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně a RehiveTech/

TAČR prize - Technology of rapid data transfers for embedded devices - Faculty of information technology, Brno University of Technology and RehiveTech

 

3D printy vložek dezénových prvků modelů forem osobních pneu - Technická univerzita v Liberci a Continental Barum/

3D printing tread pattern inserts for model of tires for passenger cars - Technical University of Liberec and Continental Barum

 

Paropropustná fólie s povrchovou antimikrobiální fotosenzitivní úpravou - Centrum organické chemie a Fatra/

Antimicrobial photosensitive surface modification of breathable film - Centre for Organic Chemistry and Fatra


Vývoj souprav pro molekulárně-genetickou diagnostiku onkologických onemocnění - Masarykova Univerzita a Generi Biotech/

Kits for molecular genetic diagnostics of oncological diseases - Masaryk University and Generi Biotech

 

Výzkumná spolupráce při vývoji nástrojů produktu Manta - České vysoké učení technické v Praze – Fakulta informačních technologií a Profinit/

Manta tools - Enterprise information flow - Czech Technical University in Prague and Profinit

 

Projekt EUREKA LF13009 -Vývoj přesných pohonných modulů s aplikací nanomateri - Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace a OCHI Inženýring/

Development of precise drive modules with applications of nanomaterials - Technical University of Liberec, The Institute for nanomaterials and OCHI Inženýring


Vývoj interakční komory pro analytickou metodu spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS) - Vysoké učení technické v Brně a Tescan/

Development of an interaction chamber for the Laser-inducted Breakdown Spectroscopy (LIBS) technique - Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Tescan