Case Studies

Vítězové Nejlepší spolupráce roku 2011/2012

1. místo: Mechatronický koncept vodorovných strojů

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii

a TOS VARNSDORF, a. s.

Detaily spolupráce ke stažení ZDE.

Vyvinutý dvoustroj je vybaven několika přídavnými mechatronickými zařízeními pro zvyšování přesnosti, které byly vyvinuty v rámci daného projektu. Tato zařízení dokáží identifikovat určité deformace stroje a tuto deformaci potom díky propojení s řídicím systémem kompenzovat.

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT) je v současnosti nejúspěšnějším a největším výzkumným a vzdělávacím pracovištěm orientovaným specificky na oblast obráběcích strojů v ČR. VCSVTT tvoří výzkumnou základnu oboru výrobní techniky a technologie v ČR a je původcem „Strategické výzkumné agendy oboru strojírenské výrobní techniky“, která přímo vychází z potřeb průmyslu v oblasti vědy a výzkumu. Hlavním cílem centra je výzkum nových řešeni a nových perspektivních technologií blízké budoucnosti a výchova odborníků v oboru výrobních strojů.

Společnost TOS VARNSDORF a. s. je předním světovým výrobcem obráběcích strojů se specializací na výrobu horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů a obráběcích center. Byla založena již v roce 1903. Nyní je soukromou firmou, privatizovanou čistě českým kapitálem, což - v oboru obráběcích strojů v České republice - není zcela obvyklé. Výrobky TOS VARNSDORF, a. s. se vyznačují pokrokovým technickým řešením a spolehlivostí. Uplatňují se na nejnáročnějších světových trzích. Obráběcí centrum SPEEDtec, získalo na veletrhu MSV/IMT 2008 Brno Zlatou medaili. Rok 2008 byl zatím nejúspěšnější v celé historii firmy. V roce 2009 byl uveden do provozu prototyp technologického pracoviště WRD 150 DUO (na němž je aplikován „Mechatronický koncept vodorovných strojů“ pro zvyšování přesnosti).V roce 2010 byl veřejnosti představen prototyp frézovacího a vyvrtávacího stroje deskového typu WRD 170 (Q), jenž je dosud ve firmě největším vyráběným strojem.

 

2. místo: Využití odpadního Butacite ® materiálu pro lepší vozovky

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů

a DuPont CZ s.r.o.

Detaily spolupráce ke stažení ZDE.

Projekt je vynikajícím příkladem využití odpadních surovin v materiálovém inženýrství, vznikl ve spolupráci Fakulty dopravní ČVUT a společnosti DuPont CZ. Polyvinyl butyral (obchodní značka Butacite®) se používá ve formě folií k výrobě bezpečnostního vrstveného skla. Odpadní materiál se až dosud likvidoval na skládkách, neboť je kontaminován skelným prachem a pro původní účel nevyužitelný. Přidán do silničních asfaltových směsí však výrazně zlepšuje jejich užitné vlastnosti a životnost. Předmětem projektu je optimalizace technologie výroby směsí pro konstrukci vozovek, jejich aplikace a sledování užitných parametrů během zatížení.

2. místo: KEMASAN 590

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a KEMA stavební materiály s.r.o. a MgA. Josef Červinka -restaurátor

Projekt KEMASAN 590 vychází z velice aktuální potřeby sanací omítek, zejména u památkově chráněných objektů, kdy standardy české i evropské nedovolují použití portlandského cementu. Restaurátor v úzké spolupráci s výzkumným pracovištěm navrhl a odzkoušel konstrukce sanačních omítek bez obsahu portlandského cementu, určených zejména na fasády památkových objektů, ale také na vlhké zdivo všech typů staveb. Tento typ omítek plní za dodržení technických a technologických podmínek sanační funkci i bez použití dalších sanačních metod jako je např. podřezání či elektroosmóza. Mají dlouhodobou životnost a pro svou mimořádnou účinnost používají názvu „Sušící”. Tento speciálně vytvořený typ omítek je skutečně schopen splnit zadání památkových úřadů v celé Evropě. Zároveň splňuje normou požadované předpisy na technické vlastnosti materiálů, jako jsou pevnost v tlaku a tahu. Vychází se přitom ze zahraničních dodávek cementu kombinovaných s českými materiály, čímž vzniká unikátní  technologie se  schopností trvale sušit – sanovat zavlhčené zdivo.

 

3. místo: Technologie Arosantolu

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, Ústav organické technologie a Aroma Praha, a.s.

Ve spolupráci společnosti Aroma a.s. a Ústavu organické technologie FCHT VŠCHT byla zavedena výroba vonné látky s aromatem santalu a cedru, které je velmi ceněnou složkou řady parfémových kompozic. Technologie výroby Arosantolu (1-(2,2,6-trimethylcyklohexyl)-pentan-3-ol) je založena na rozsáhlých zkušenostech se selektivní vysokotlakou hydrogenací, která spojuje oba partnery během spolupráce, trvající již několik desítek let (40 let). Významnou okolností také je, že pro zavedení nového produktu nebyly zapotřebí žádné významné dodatečné investice. Technologie výroby nové látky nachází významné uplatnění na trhu chemických specialit, zejména v oblasti kosmetiky, osobní hygieny a čistících prostředcích.