O projektu

O projektu

V oblasti spolupráce firem se školami a výzkumnými institucemi existují v České republice značné rezervy. Zvyšování povědomí odborné i široké veřejnosti a masmédií o významu spolupráce vysokých škol/výzkumných organizací se soukromým sektorem a o praktických dopadech transferu výzkumných poznatků do praxe je jednou z cest, jak tento segment v rámci České republiky dále rozvíjet. Za tímto účelem je realizován projekt Nejlepší spolupráce roku mezi firmami a výzkumnou sférou.

Projekt Nejlepší spolupráce roku je organizován Sdružením pro zahraniční investice (AFI) a Americkou obchodní komorou v ČR (Amcham) ve spolupráci s Technologickou Agenturou ČR (TAČR). Soutěži udělili záštitu místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Partnerem akce jsou Erste Corporate Banking a Agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest. Akci též podporují Jihomoravské inovační centrum, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Portál Vědavýzkum.cz, agentura AC&C a Zátiší Group.

Projekt Nejlepší spolupráce roku má za úkol oceňovat a podporovat spolupráci mezi vysokými školami a aplikační sférou v oblasti výzkumu a vývoje vedoucího k inovacím.

STATUT SOUTĚŽE - ke stažení zde.

 

Vítěz Nejlepší spolupráce roku 2016 - 1. místo:


.    Pokročilá analýza pevných, kapalných i plynných materiálů pomocí laseru

Název projektu: Vývoj přístroje Sci-Trace pro prvkovou analýzu materiálů technikou spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS)

Zpracovatelé: VUT v Brně- Středoevropský technologický institut (CEITEC) & AtomTrace s.r.o., Tescan Brno s.r.o.

 

Videa vítězných projektů z ročníku 2013/2014 a 2012/2013 ke shlédnutí v sekci Videa/Case studies.

Nejlepší spolupráce roku 2014 - 1. místo

Nejlepší spolupráce roku 2013 - 1. místo

 

CÍLEM TOTOHO VÝROČNÍHO OCENĚNÍ JE PŘEDEVŠÍM:

ocenit projekty realizované ve spolupráci vysokých škol a aplikační sféry v oblasti výzkumu a vývoje vedoucí k inovacím
zdokumentovat a propagovat úspěšné projekty (case study)
zvýšit povědomí veřejnosti a masmédií o vzájemné spolupráci vysokých škol a aplikační sféry a o jejím významu
zpopularizovat studium technických oborů
zvýšit povědomí o praktických dopadech výzkumu a vývoje v podobě inovací
podpořit tvorbu aplikovaných výsledků
motivovat vysoké školy a aplikační sféru k zintenzivnění vzájemné spolupráce a realizaci společných projektů v oblasti výzkumu a vývoje
propagovat příklady dobré praxe v oblasti spolupráce vysokých škol a aplikační sféry

 

V rámci soutěže jsou každoročně vyhodnocovány tři nejlepší projekty roku v oblasti výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci vysoké školy (popřípadě fakulty, ústavu či jiného pracoviště výzkumu a vývoje) a aplikační sféry (subjekt či konsorcium subjektů). Oceněné projekty jsou vybírány z projektů, které se do soutěže řádně přihlásí. Informování o vyhlášení soutěže probíhá prostřednictvím subjektů podílejících se na organizaci soutěže.