Novinky

Česká věda a výzkum opět oslovují světový trh. Vítězný projekt znamená zdokonalení využití nanovlákenných materiálů

01. 06. 2017

Vítězem šestého ročníku Nejlepší spolupráce roku se stala spolupráce Centra materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické a společnosti PARDAM, s.r.o.,kterému se podařilo vyvinout vlákenný materiál, jehož unikátní řešení sorpčních vlastností umožňuje zachytit nežádoucí vlhkost a jeho využití je možné v elektronice, potravinářství, chemickém průmyslu a dalších odvětvích. Spolupráci subjektů na vývoji tohoto řešení ocenily Sdružení pro zahraniční investice – AFI a Americká obchodní komora (AmCham) ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR (TAČR).

TISKOVÁ ZPRÁVA ZDE.

The winner of the 2017 Best Cooperation of the Year Award is a project of applied research including the Centre of Materials and Nanotechnologies at the Faculty of Chemical Technology, University of Pardubice, and the PARDAM company. The result of the cooperation are unique nanofibres with high humidity sorption capacity that can be used in a number of industrial fields.

The winner of the 2017 Best Cooperation of the Year Award is a project of applied research including the Centre of Materials and Nanotechnologies at the Faculty of Chemical Technology, University of Pardubice, and the PARDAM company. The result of the cooperation are unique nanofibres with high humidity sorption capacity that can be used in a number of industrial fields.

More information in English.


 

Vyhlášení Nejlepší spolupráce roku 2017 proběhne 30.5.2017 v Praze

19. 05. 2017

Jménem Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a Americké obchodní komory v ČR (AmCham) ve spolupráci s Technologickou Agenturou ČR (TAČR) Vás zveme na slavnostní vyhlášení ocenění šestého ročníku Nejlepší spolupráce roku 2017 a následnou panelovou diskusi na téma komercionalizace české vědy. Akce se uskuteční dne 30. května 2017 od 18:30 v Erste Premier Centre (Rytířská 29, Praha 1).

Cílem této unikátní soutěže, konající se pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové a ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka je především ocenit úspěšné projekty realizované ve spolupráci výzkumných institucí a firemní sféry a marketingově propagovat dosažené výsledky českých vědecko-výzkumných kapacit v ČR a zahraničí. Partnery jsou Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Česká spořitelna.

Vaši účast prosím potvrďte do čtvrtka 25. května na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo na čísle +420 224 911 751.

Akce proběhne v českém jazyce.

--------------------------------------------------------


On behalf of the Association for Foreign Investment and American Chamber of Commerce in the Czech Republic in cooperation with Technology Agency of the Czech Republic we cordially invite you to the sixth annual Best Cooperation of the Year awards with subsequent panel discussion on commercialization of the Czech science. The event is going to take place on May 30 at 6:30 p.m. in Erste Premier Centre (Rytířská 29, Praha 1).

The main goal of the event, which is being held under auspices of Deputy Prime Minister for Science and Research Pavel Bělobrádek, Minister of Education Kateřina Valachová, Minister of Industry and Trade Jiří Havlíček is to recognize and award best examples of successful projects of cooperation between research and application spheres, and promote the achievements of Czech research capacities in the Czech Republic and abroad. The partners of the event are CzechInvest Agency and

RSVP until Thursday April 25 by email at Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , or via telephone + 420 224 911 751.

The event will be held in Czech language.

   

Přihlašování projektů do soutěže Nejlepší spolupráce roku 2017 prodloužena do 24. února 2017!

31. 01. 2017

Sdružení pro zahraniční investice – AFI oznamuje, že 6. ročník soutěže bude mít prodlouženou uzávěrku přihlášek do 24. 2. 2017.

Soutěž uděluje ocenění v oblasti spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou, která vede k inovacím a úspěšným transferům technologií a znalostí.

Do soutěže se mohou přihlásit projekty ( i jejich části) či transfery (například prodej licence), které byly realizovány/ukončeny v období mezi 1.1.2016 až 31.12.2016. Musí se jednat o projekty výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci pracoviště výzkumné organizace na straně jedné a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR na straně druhé či transfer výstupu, výzkumu a vývoje z výzkumné do aplikační sféry.

Více o soutěži zde: http://spolupraceroku.cz/nejlepsi-spoluprace/prihlaska-2016


***************************

Project registration for Best Cooperation of the Year awards extended until February 24th!

The Association for Foreign Investment AFI announces that sixth year of the competition deadline for submitting projects has been extended until February 24th.

Competition awards best projects of cooperation between research and application sphere which leads towards innovation and successful transfer of knowledge.

Eligible projects (and parts thereof) and transfers (e.g. sales of licences) which have been implemented/ completed during the period between January 1st and December 31st 2016. It must be project of research, development and innovation implemented in cooperation between research institution/university on one hand, and legal entity from application sphere based in the Czech Republic on the other.

More info at: http://spolupraceroku.cz/nejlepsi-spoluprace/prihlaska-2016

   

Vyhlášení 6. ročníku soutěže Nejlepší spolupráce roku 2017

05. 12. 2016

Sdružení pro zahraniční investice – AFI vyhlašuje šestý ročník ocenění Nejlepší spolupráce roku.

Soutěž uděluje ocenění v oblasti spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou, která vede k inovacím, a úspěšných transferů technologií a znalostí.

Do soutěže se mohou přihlásit projekty (i jejich části) či transfery (například prodej licence), které byly realizovány / ukončeny v období mezi 1.1.2016 až 31.12.2016. Musí se jednat o projekty výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci pracoviště výzkumné organizace na straně jedné a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR na straně druhé či transfer výstupu výzkumu a vývoje z výzkumné do aplikační sféry. Soutěžní projekty, resp. transfery je možné přihlásit nejpozději do 31.1.2017.

   

Česká věda a výzkum oslovují globální trh. Vítězný projekt znamená revoluci v analýze materiálů/ Czech science and research appeal to the global market. The winning project means a revolution in materials analysis

29. 04. 2016

Vítězi pátého ročníku Nejlepší spolupráce roku se staly Středoevropský technologický institut Vysokého učení technického v Brně (CEITEC), start-up firma AtomTrace a společnost Tescan Brno s projektem Sci-Trace. Spolupráci těchto subjektů na vývoji světově ojedinělého řešení pro analýzu materiálů ocenily Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a Americká obchodní komora v ČR (AmCham) společně s partnery. Slavnostního vyhlášení cen se zúčastnil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který předal zvláštní cenu.

Tisková zpráva v češtině.

Fotografie ze slavnostního vyhlášení zde.


The winners of the fifth annual Cooperation of the Year awards are the Central European Institute of Technology (CEITEC) at Brno University of Technology, the start-up AtomTrace and Tescan Brno with the Sci-Trace project. These entities’ cooperation on the development of a globally unique solution for analysing materials was recently recognised by the Association for Foreign Investment (AFI) and the American Chamber of Commerce in the Czech Republic (AmCham) together with partners. The awards ceremony was attended by Minister of Industry and Trade Jan Mládek, who presented the Special Prize of the Ministry of Industry and Trade.

Press release in English.


1. místo: Pokročilá analýza pevných, kapalných i plynných materiálů pomocí laseru

Název projektu: Vývoj přístroje Sci-Trace pro prvkovou analýzu materiálů technikou spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS)

Zpracovatelé: VUT v Brně- Středoevropský technologický institut (CEITEC) & AtomTrace s.r.o., Tescan Brno s.r.o.

2. místo: Unikátní systém pro sledování sítí s tokem dat o rychlosti třech DVD za sekundu

Název projektu: Distribuovaný systém pro monitorování vysokorychlostních sítí

Zpracovatelé: CESNET, z.s.p.o. a Netcope Technologies, a.s.

3. místo: Frézovací hlava pro náročné průmyslové obrábění v hodnotě desítek milionů korun

Název projektu: Souvisle polohovatelná frézovací hlava

Zpracovatelé: VÚTS, a.s. a TOS Varnsdorf, a.s.

Zvláštní cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: Projekt řízení provozu tepelných čerpadel s energetickou úsporou 15%

Název projektu: Pokročilé řízení a optimalizace provozu tepelných čerpadel

Zpracovatelé: ČVUT, Strojní fakulta a Honeywell, spol. s r.o.

   

Slavnostní vyhlášení výsledků Nejlepší spolupráce roku proběhne 28. dubna 2016

12. 04. 2016

Sdružení pro zahraniční investice - AFI a Americká obchodní komora v ČR - AmCham oznamují, že slavnostní vyhlášení ocenění Nejlepší spolupráce roku 2015 proběhne 28. dubna 2016. Akce proběhne v českém jazyce a je určena pro zástupce přihlášených projektů a odbornou veřejnost. Pro obdržení pozvánky, prosím napište na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .


Cílem této unikátní soutěže, konající se pod záštitou vicepremiéra pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové a ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka je především ocenit úspěšné projekty realizované ve spolupráci výzkumných institucí a firemní sféry a marketingově propagovat dosažené výsledky českých vědecko-výzkumných kapacit v ČR a zahraničí.

------

Association for Foreign Investment - AFI and American Chamber of Commerce in the Czech Republic would like to inform you, that the awards ceremony to announce the Best Cooperation of the Year 2015, will  take place on April 28, 2016. The event will be held in Czech. The event is special invitation-only. To receive your invitation, please contact Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .


The main goal of the event, which is being held under auspices of Deputy Prime Minister for Science and Research Pavel Bělobrádek, Minister of Education Kateřina Valachová and Minister of Industry and Trade Jan Mládek, is to recognize and award best examples of successful projects of cooperation between research and application spheres, and promote the achievements of Czech research capacities in the Czech Republic and abroad.


AFI & AmCham team

   

Přihlašování projektů do soutěže Nejlepší spolupráce roku 2015 prodloužena do 12. února!!

27. 11. 2015

SOUTĚŽNÍ LETÁK v češtině - ke stažení zde.

SOUTĚŽNÍ LETÁK v angličtině - ke stažení zde.

Sdružení pro zahraniční investice – AFI a Americká obchodní komora v ČR, vyhlašují rozšířený 5. ročník ocenění Nejlepší spolupráce roku. Soutěž uděluje ocenění v oblasti spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou, která vede k inovacím, a úspěšných transferů technologií a znalostí.

Do soutěže se mohou přihlásit projekty (i jejich části) či transfery (například prodej licence), které byly realizovány / ukončeny v období mezi 1. 7. 2014 až 31. 12. 2015. Musí se jednat o projekty výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci pracoviště výzkumné organizace na straně jedné a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR na straně druhé či transfer výstupu výzkumu a vývoje z výzkumné do aplikační sféry. Soutěžní projekty, resp. transfery je možné přihlásit nejpozději do 12. 2. 2016.

 

   

Case studies/prezentace: Vítězové & ostatní projekty NSR 2013/2014

08. 12. 2014

Prezentace projektů přihlášených do Nejlepší spolupráce roku 2013/2014 v angličtině k dispozici ZDE.

   

Media monitoring Nejlepší spolupráce roku 2014

02. 12. 2014

Celý monitoring naleznete ZDE.

Vybrané příspěvky:

Reportáž v České televizi - 16 minuta:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095417821-ekonomika-ct24/214411058021104/video/

Businessinfo.cz:

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nejlepsi-spoluprace-roku-2014-vitezny-projekt-vznikl-kooperaci-cvut-a-firmy-kulickove-srouby-kurim-57737.html#!

E15:

   

Videa vítězných projektů a fotogalerie z Nejlepší spolupráce roku 2014

20. 11. 2014

Fotografie ze slavnostního večera, které se uskutečnilo 4.11.2014 v ZOOM Unique Place v Kongresovém centru Praha.

Podívejte se na fotografie zde.

Video 1. místo - Pohybový závitový mechanismus - Projekt ČVUT Praha a firmy KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM

Video 2. místo - Biosenzor pro monitorování toxických látek v životním prostředí - Projekt Loschmidtovy laboratoře, Ústavu experimentální biologie a Centra pro výzkum toxických látek v prostředí, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita a firmy Photon Systems Instruments a Enantis

Video 3.místo - Rekombinantní vakcína proti lymeské borelióze - Projekt Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a firmy Bioveta

Video Cena TAČR - Technologie rychlých datových přenosů pro vestavěná zařízení - Projekt Fakulty informačních technologií Vysokého

učení technického v Brně a firmy RehiveTech

 

Videa vítězných projektů taky k dispozici v sekci Videa/Case studies.

   

Známe vítěze Nejlepší spolupráce roku 2014

05. 11. 2014

Vítězný projekt vznikl kooperací ČVUT Praha a firmy KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, závodu s více než stoletou tradicí

Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Press release in English HERE.

Na jedné straně originální myšlenka, která vzešla z akademické půdy ČVUT Praha a která přináší zcela nové a unikátní řešení. Na straně druhé moravská strojírenská firma KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, podnik s více než stoletou tradicí, který chápe, že k úspěchu na trhu jsou potřeba invenční řešení. Spolupráci těchto dvou subjektů na vývoji nového řešení pohybového závitového mechanismu ocenilo Sdružení pro zahraniční investice (AFI), Americká obchodní komora v ČR (AmCham) a Technologická agentura ČR (TAČR) prvním místem v soutěži Nejlepší spolupráce roku. Cílem soutěže je vybrat a ocenit projekt nejlepší spolupráce roku mezi firmami a výzkumnou sférou. Spoluorganizátorem soutěže je obecně prospěšná společnost Česká inovace.

O odměnu ve výši 100 tisíc korun za první místo ve čtvrtém ročníku soutěže se utkalo celkem 22 projektů, tedy přibližně stejný počet jako loni. Projekty byly reprezentovány 7 veřejnými vysokými školami, 8 výzkumnými institucemi a 28 soukromými firmami. Nejlepší spolupráci prokázali podle poroty partneři ČVUT Praha a KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, kteří do soutěže přihlásili projekt s názvem Pohybový závitový mechanismus. Druhé místo obsadily Loschmidtovy laboratoře, Ústav experimentální biologie a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity společně s firmami Photon Systems Instruments a Enantis. Tyto subjekty pracovaly společně na projektu Biosenzor pro monitorování toxických látek v životním prostředí. A konečně třetím oceněným se stal Výzkumný ústav veterinárního lékařství, který v součinnosti s firmou Bioveta prezentoval projekt Rekombinantní vakcína proti lymeské borelióze.

Zvláštní cena udělená v rámci slavnostního vyhlášení Technologickou agenturou ČR putovala dvojici partnerů Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně a RehiveTech za spolupráci na projektu Technologie rychlých datových přenosů pro vestavěná zařízení.

1. místo: Pohybový závitový mechanismus (na fotografii zleva): František Dostálek - AmCham, Milan Dobeš - Kuličkové šrouby Kuřim, Vladimír Andrlík - ČVUT Praha, Kamil Blažek - Sdružení pro zahraniční investice - AFI

2. místo: Biosenzor pro monitorování toxických látek v životním prostředí (na fotografii zleva): Zbyněk Pardubský - Huawei, Zbyněk Prokop - Loschmidtovy laboratoře Masarykovy univerzity, Enantis, Martin Trtílek - Photon Systems Instruments, Kamil Blažek - Sdružení pro zahraniční investice - AFI


3. místo: Rekombinantní vakcína proti lymeské borelióze (na fotografii zleva): Rudolf Fischer - Neměcká obchodní komora, Jaroslav Turánek - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Vladimír Vrzal - Bioveta, Karel Kučera - CzechInvest

Cena Technologické agentury: Technologie rychlých datových přenosů pro vestavěná zařízení (na fotografii zleva): Pavol Korček - RehiveTech, Táňa Perglová - TA ČR, Jaroslav Zendulka - VUT v Brně, Martin Bunček - TA ČR

   

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 66

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 72

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 66

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 72

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 66

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 72

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 66

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 72

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 66

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 72

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 66

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 72