Novinky

Přihlašování projektů do soutěže Nejlepší spolupráce roku 2017 prodloužena do 24. února 2017!

Sdružení pro zahraniční investice – AFI oznamuje, že 6. ročník soutěže bude mít prodlouženou uzávěrku přihlášek do 24. 2. 2017.

Soutěž uděluje ocenění v oblasti spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou, která vede k inovacím a úspěšným transferům technologií a znalostí.

Do soutěže se mohou přihlásit projekty ( i jejich části) či transfery (například prodej licence), které byly realizovány/ukončeny v období mezi 1.1.2016 až 31.12.2016. Musí se jednat o projekty výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci pracoviště výzkumné organizace na straně jedné a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR na straně druhé či transfer výstupu, výzkumu a vývoje z výzkumné do aplikační sféry.

Více o soutěži zde: http://spolupraceroku.cz/nejlepsi-spoluprace/prihlaska-2016


***************************

Project registration for Best Cooperation of the Year awards extended until February 24th!

The Association for Foreign Investment AFI announces that sixth year of the competition deadline for submitting projects has been extended until February 24th.

Competition awards best projects of cooperation between research and application sphere which leads towards innovation and successful transfer of knowledge.

Eligible projects (and parts thereof) and transfers (e.g. sales of licences) which have been implemented/ completed during the period between January 1st and December 31st 2016. It must be project of research, development and innovation implemented in cooperation between research institution/university on one hand, and legal entity from application sphere based in the Czech Republic on the other.

More info at: http://spolupraceroku.cz/nejlepsi-spoluprace/prihlaska-2016