Novinky

Česká věda a výzkum oslovují globální trh. Vítězný projekt znamená revoluci v analýze materiálů/ Czech science and research appeal to the global market. The winning project means a revolution in materials analysis

Vítězi pátého ročníku Nejlepší spolupráce roku se staly Středoevropský technologický institut Vysokého učení technického v Brně (CEITEC), start-up firma AtomTrace a společnost Tescan Brno s projektem Sci-Trace. Spolupráci těchto subjektů na vývoji světově ojedinělého řešení pro analýzu materiálů ocenily Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a Americká obchodní komora v ČR (AmCham) společně s partnery. Slavnostního vyhlášení cen se zúčastnil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který předal zvláštní cenu.

Tisková zpráva v češtině.

Fotografie ze slavnostního vyhlášení zde.


The winners of the fifth annual Cooperation of the Year awards are the Central European Institute of Technology (CEITEC) at Brno University of Technology, the start-up AtomTrace and Tescan Brno with the Sci-Trace project. These entities’ cooperation on the development of a globally unique solution for analysing materials was recently recognised by the Association for Foreign Investment (AFI) and the American Chamber of Commerce in the Czech Republic (AmCham) together with partners. The awards ceremony was attended by Minister of Industry and Trade Jan Mládek, who presented the Special Prize of the Ministry of Industry and Trade.

Press release in English.


1. místo: Pokročilá analýza pevných, kapalných i plynných materiálů pomocí laseru

Název projektu: Vývoj přístroje Sci-Trace pro prvkovou analýzu materiálů technikou spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS)

Zpracovatelé: VUT v Brně- Středoevropský technologický institut (CEITEC) & AtomTrace s.r.o., Tescan Brno s.r.o.

2. místo: Unikátní systém pro sledování sítí s tokem dat o rychlosti třech DVD za sekundu

Název projektu: Distribuovaný systém pro monitorování vysokorychlostních sítí

Zpracovatelé: CESNET, z.s.p.o. a Netcope Technologies, a.s.

3. místo: Frézovací hlava pro náročné průmyslové obrábění v hodnotě desítek milionů korun

Název projektu: Souvisle polohovatelná frézovací hlava

Zpracovatelé: VÚTS, a.s. a TOS Varnsdorf, a.s.

Zvláštní cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: Projekt řízení provozu tepelných čerpadel s energetickou úsporou 15%

Název projektu: Pokročilé řízení a optimalizace provozu tepelných čerpadel

Zpracovatelé: ČVUT, Strojní fakulta a Honeywell, spol. s r.o.